[article_box image=”1500″ slogan=”این نماد به منزله مجاز بودن و صحت مطالب مندرج در سایت از سمت ستاد ساماندهی وب سایت های ایران می باشد که نشان اعتبار سایت است که با کلیک بر روی آن اطلاعات صاحب امتیاز مشخص می گردد .” title=”نماد پایگاه ساماندهی وب سایت های ایران”]
[article_box image=”1505″ slogan=”این نماد به منزله ی مجوز فروش اینترنتی از سمت دولت می باشد که نهاد صادر کننده ی آن وزارت صنعت معدن و تجارت است و نشان از یک خرید امن و معتبر از فروشگاه مذکور است که با کلیک بر روی آن اطلاعات صاحب امتیاز مشخص می گردد .” title=”نماد ( مجوز ) رسمی دولتی برای فروش اینترنتی”]