کواد کوپتر

کوادکوپتر ، پهباد ، مولتی روتور ، هلی شات و … نامهای این نوع پرنده می باشد . کنترل کوادکوپتر بسیار آسانتر از کنترل هلی کوپتر است ، به همین دلیل است که طرفداران بسیاری در سراسر دنیا پیدا کرده است .